Złoto to substancja, która uznajemy za wartościową dosłownie od tysięcy lat. Pomimo upływu czasu nadal jest to społecznie akceptowany magazyn wartości. Dodatkowo złoto nadal stanowi źródło jednego z najcenniejszych metali szlachetnych. Za jego uncję zapłacimy niemal 1300 dolarów amerykańskich. Wielu inwestorów trzyma dzisiaj swoje złoto w ramach zabezpieczenia przed inflacją. Dodatkowo jest ono świetnym środkiem, który wykorzystujemy do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Mimo wszystko w wielu przypadkach posiadanie złota w dużej ilości staje się dla inwestorów uciążliwe. Jest tak szczególnie w przypadku inwestorów detalicznych. Bardzo często podejmujemy żmudne wysiłki, gdy wchodzimy z inwestycjami na obszar metali szlachetnych. Wysiłki te bardzo często są niezbędne w celu zabezpieczenia metalu przed potencjalną kradzieżą. Takie działania zabezpieczające są same w sobie kosztowne, przez co utrudniamy inwestowanie. Z drugiej strony istnieje wiele sposobów na utrzymanie wpływów płynących ze złota bez konieczności magazynowania metalu. Inwestorzy często wybierają kontrakty na złoto, które są świetną alternatywą.

Wpływy złota na dzisiejszym rynku spekulacyjnym

Według wielu spekulacji wiemy, że najwcześniejsza forma udzielania kredytów była realizowana przez złotników. Udzielali oni pożyczki za pośrednictwem właśnie tego kruszcu. Ta forma bankowości miała miejsce tysiące lat temu, gdzie drobna część ludzi przechowywała majątki społeczeństwa. Z całą pewnością tego rodzaju działania nie obyły się także bez lichwy. Osoby, które deponowały wówczas złoto, otrzymywały stosowne dokumenty. Poświadczały one o warunkach umowy i przynależności danej osoby do zdeponowanego aktywu. Deponującym złoto przyznajemy pokwitowanie, które w pewnym momencie wymieniali na metal szlachetny. W ten sposób wiemy, że narodził się system kredytowania. Był on wówczas opierany na tak zwanej rezerwie cząstkowej. Obecnie nadal inwestujemy na różnorodne sposoby. Dzięki temu czerpiemy znaczne wpływy z obrotu złotem. Chociaż mennice rządowe w dzisiejszych czasach nie zajmują się zwykle prywatnymi metalami szlachetnymi. Robią to jednak pewne instytucje finansowe i spółki odpowiedzialne za wydobywanie złota. Wielu z nich oferuje elektroniczne umowy odzwierciedlające na papierze zakupienie złota.

Fot.Pixabay

Inwestowanie w różne pochodne kapitały rynkowe

Podczas gdy zabezpieczamy wpływy ze złota przed wykupieniem poszczególnych żądań, nadal niektóre z instrumentów finansowych wykorzystują złoto jako bazowe aktywa. Złoto w formie kruszcu bardzo często stanowi oparcie dla długoterminowych kontraktów handlowych wśród wielu instytucji finansowych w dzisiejszych czasach. Wykupienie tego rodzaju aktywów zobowiązuje daną spółkę wydobywczą do dostawy złota w pewnym momencie w przyszłości, który określamy umową. Kontrakt terminowy daje samemu właścicielowi możliwości zakupu związane ze spekulacją. W przyszłości zakupią oni złoto, jednak po cenie określonej za pośrednictwem aktualnej umowy. Kontrakty terminowe, którymi dzisiaj obracamy, najczęściej są pewną formą pozagiełdowego papieru wartościowego. Dostosowujemy ich treści między kupującym i dostawcą w taki sposób, aby warunki były relatywnie korzystne dla obu stron.

Fundusze złota, czyli najczęściej wybierana forma inwestycji

Rynki instrumentów pochodnych to w dzisiejszych czasach niezwykle korzystny sposób na pozyskiwanie ekspozycji na metale szlachetne. Dzięki temu sposobowi nie przejmujemy się zupełnie niedogodnościami związanymi z magazynowaniem dóbr fizycznych. Są one także najbardziej opłacalne w zestawieniu z innymi formami inwestycji z uwagi na podatki i prowizje. Dla przeciętnego inwestora, który zajmuje się handlem detalicznym, rynki instrumentów pochodnych zwykle pozostają niedostępne. Zamiast tego mniej doświadczeni inwestorzy zwykle zajmują się złotem za pośrednictwem różnorodnych funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że handlują dostępem do złota na giełdzie w taki sam sposób, jak akcjami inwestycyjnymi. Akcje takich funduszy zwykle odzwierciedlają ceny złota reprezentowane w kruszcu.

Fot.Pixabay

 

 

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here