Złote fundusze to jedne z wielu opcji, które wybieramy wśród funduszy inwestycyjnych. Złoty fundusz jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, który pozwala nam na przechowywanie aktyw złota. Dwa najczęściej wybierane fundusze powiązane z aktywami złota, to przede wszystkim te wspierane przez fizyczne metale szlachetne. Omawiamy zatem fundusze oferowane przez banki kruszcowe, firmy wydobywcze i kontrakty terminowe na złoto dla doświadczonych inwestorów. Fundusze złota to niezwykle popularne sposoby na rynku inwestycyjnym, które pomagają nam w rozszerzaniu portfolio. Dzięki nim zabezpieczamy portfele inwestycyjne przed inflacją z uwagi na charakterystyczne cechy złota. Odporność na inflację nie jest jednak jedyną cechą, która sprawia, że złoto to ponadczasowa metoda inwestycyjna. Poprzez fundusze na złoto rozumiemy instrumenty przeznaczone do inwestycji. Opieramy je na towarach, które są zabezpieczone realnym złotem. Oznacza to, że złote fundusze inwestycyjne oferują nam realną ekspozycję na złoto pomimo braku dostępu do fizycznego kruszcu. Inwestorzy detaliczni wybierają te fundusze głównie z uwagi na inflację.

Dokładne zrozumienie funduszy złota

Złote fundusze są w rzeczywistości połączonymi instrumentami inwestycyjnymi. Często przybierają one formę typowego funduszu lub akcji ETF dostępnych za pośrednictwem giełdy. W przypadku funduszy inwestycyjnych złote fundusze są najczęściej instytucjami finansowymi. Kiedy mamy do czynienia z instytucjami, jest to bardzo dobry znak dla inwestora. Wszystko z uwagi na to, że są one o wiele bardziej wypłacalne od prywatnych firm należących do przedsiębiorców. Fundusze ETF kupujemy dziś bezpośrednio na giełdzie za pośrednictwem konta maklerskiego. Mimo wszystko fundusze złota pozwalają na uzyskanie ekspozycji w wygodny sposób. Dzięki nim rozszerzamy nasze portfolio bez konieczności ubezpieczeniem fizycznych środków i dbania o magazynowanie wartości fizycznej. Dzięki temu, że firmy udostępniają nam zakup akcji związanych z metalem szlachetnym, nie przechowujemy złota na własną odpowiedzialność.

Fot.Pixabay

Zależności związane z wyborem funduszu inwestycyjnego

W zależności od tego, które fundusze wybieramy, determinujemy ceny, które spotykamy na rynku. Dodatkowo fundusze uwzględniamy za pośrednictwem różnych celów inwestycyjnych. Z uwagi na rozległą dywersyfikację, fundusze są zazwyczaj obiektem inwestycyjnym dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy znają rynek. Przede wszystkim określamy na samym początku, czy kupujemy fundusze inwestujące w złoto kruszcowe, czy też typowe kontrakty terminowe. Głównie zależności te są uwarunkowane samym celem inwestora. W dużej mierze inwestorzy poszukują sposobu na zabezpieczenie swoich inwestycji przed wpływami inflacji. Inwestorzy, którzy wykupują dostępy do złota, najczęściej wierzą w to, że typowo ekspansywna polityka rządu doprowadzi do załamania. Tego rodzaju załamania ekonomiczne sprawiają, że nasze waluty fiducjarne całkowicie tracą swoje wartości. Wraz ze wzrostem rządowego zadłużenia postępuje inflacja. Z kolei każdy z doświadczonych inwestorów zdaje sobie sprawę z tego, że złoto jest na nią odporne. W perspektywie zarówno długo terminowej, jak i średnio terminowej niemal wszystkie metale szlachetne udostępniają nam źródło bezpiecznej lokaty.

Okiem inwestora na rynek złota i funduszy inwestycyjnych

Dla inwestorów złoto bardzo często stanowi pewnego rodzaju atrakcyjne zabezpieczenie przed malejącą podażą pieniądza, który nie ma realnego zabezpieczenia. Dodatkowo niektóre oferty na giełdzie funduszy umożliwiają nam dzisiaj zainwestowanie w spółki wydobywcze. Dzięki temu mamy zarówno realny udział, jak i wpływ na firmy, które produkują złoto. Tego typu inwestycje są szczególnie atrakcyjne w grupach osób, które wierzą w to, że cena kruszcu wzrośnie. Pamiętajmy o tym, że wszelkie firmy wydobywcze inwestują w sprzęty, personel oraz technologię do poszukiwania i wydobywania. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy złoto będzie pożądane, zwiększamy szansę na to, że firmy uzyskają większa płynność. W ten sposób inwestowanie w firmowe fundusze daje nam możliwość na czerpanie realnych zysków z popularyzacji rynku złota.

Fot.Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here