ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI – SCHEMAT SIEDMIU KROKÓW

Jak wygląda CBD – analiza kosztów i korzyści, krok po kroku? Przed nami jej podstawowe etapy, które polegają na:

 1. Wytyczeniu oraz określeniu celu analizy.
 2. Identyfikacji kosztów i korzyści przedsięwzięcia.
 3. Kwalifikacji rozpoznanych kosztów i korzyści.
 4. Wycenie, waloryzacji pieniężnej kosztów i korzyści.
 5. Uwzględnieniu rozkładu kosztów i korzyści w czasie.
 6. Wybranie i jasne określenie formuły porównawczej kosztów i korzyści.
 7. Dokonaniu oceny i wyborze rozwiązania.

Jak widzicie państwo, jest to siedem, podstawowych zadań, jakie musimy wykonać, by prawidłowo przeprowadzić CBD. Schemat ten, obowiązuje zarówno w przypadku dużych korporacji czy grup inwestycyjnych, jak i wtedy, gdy chcemy przeprowadzić analizę samodzielnie, np. mając na myśli własny budżet domowy. Struktura siedmiu etapów, sprawdza się niezależnie od tego z jakiego typu projektem, mamy do czynienia. I tak w sytuacji, gdy nie wiemy czy nasze przedsiębiorstwo stać na zaciągnięcie potrzebnego mu kredytu, możemy po dokonaniu analizy kosztów i korzyści, stwierdzić czy nas na to stać. Czy też musimy podjąć innego rodzaju działania, by możliwość dofinansowania budżetu firmy poprzez kredyt, stała się w przyszłości prawdopodobna. Szczegóły na ten temat, znajdziecie państwo na  stronie https://pozyczkolog.pl/.

CBD, A POJĘCIE I TEORIA EKONOMICZNA KOSZTÓW

Warto by było także w tym miejscu tego wpisu, przypomnieć czym właściwie są koszty i co nimi w praktyce finansowej, zwykle nazywamy. Koszty, uznawane są za pojęcie najbardziej związane z księgowością. W ich zakresie, mieszczą się koszty takie jak wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem danych zasobów oraz tzw. koszty alternatywne, czyli wszystkie te straty, które stanowią odpowiednik najlepszej możliwej wartości, jaką straciliśmy w efekcie dokonanego wyboru. Zatem koszty, można porównać do matematycznego równania się (-1) z (+1), kiedy to wynik tego dodawania, daje nam sumę w postaci (0). Rodzajem kosztów, są również zasoby. których rodzajów możemy wyróżnić bardzo wiele. I tak, dzielimy zasoby na:

 1. a) naturalne,
 2. b) psychologiczne,
 3. c) przyrodnicze, np. zasoby ziemi lub zasoby danego lasu,
 4. d) wspólne,
 5. e) ludzkie i wiele jeszcze innych, rozgraniczonych przez poszczególne domeny wiedzy  ich typów.

Nauki ekonomiczne, traktują zasoby głównie jako środki produkcji. Obiekty materialne, które wykorzystuje się w celu wyprodukowania i stworzenia czegoś z góry określonego przez proces produkcyjny. Środki produkcji są częścią dóbr kapitałowych. Dlatego mogą nimi być zarówno ziemia, posiadana przez nas fabryka, czy też innych rodzaj środka trwałego, ale też i surowce jakimi dysponujemy, materiały których używamy do produkcji oraz zasoby służące nam do samego procesu produkcji, czyli maszyny i narzędzia. Więcej szczegółów na ten temat, znajdziecie państwo czytając wpisy, znajdujące się na stronie  https://pozyczkolog.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here