Jest wiele niejasności na temat możliwości i realiów konsolidacji zadłużenia. Istnieje również wiele błędnych przekonań na temat korzyści płynących z narzędzi do przenoszenia długów, takich jak transfery salda kart kredytowych, linie kredytowe typu home equity oraz pożyczki konsolidacyjne. Transfery zadłużenia dotyczą objawów nadmiernego zadłużenia, ale nie jego przyczyn. Jeśli zadłużenie powstało w wyniku nadmiernych wydatków, to uzyskanie i korzystanie z kolejnej karty kredytowej lub nowej pożyczki nigdy nie rozwiąże problemu. Zamiast tego spowoduje jego pogłębienie.

Korzystanie z usług agencji doradztwa kredytowego typu non-profit

Klienci doradców kredytowych działających na zasadach non-profit korzystają z niższego oprocentowania i spłacają swoje zadłużenie w całości w ciągu pięciu lat lub krócej.

Agencje doradztwa kredytowego współpracują z obecnymi wierzycielami swoich klientów w celu obniżenia oprocentowania, zaprzestania pobierania opłat za opóźnienia i przekroczenie limitu oraz stworzenia nowej umowy spłaty, dzięki której pożyczkodawca będzie informował o przyszłych płatnościach jako „Płacę zgodnie z ustaleniami”. Odbywa się to w formie planu zarządzania długiem. To powinien być pierwszy krok do uzyskania pomocy od osób trzecich. Nawet gdyby doszło do bankructwa, przed złożeniem wniosku należy spotkać się z zatwierdzoną agencją doradztwa kredytowego. Aby znaleźć agencję, której można zaufać, należy odwiedzić jedną z dwóch głównych branżowych grup handlowych.

Zalety:

Wady: ograniczone opłaty za rejestrację i opłaty miesięczne (chociaż miesięczna płatność jest zwykle niższa nawet po uwzględnieniu tych opłat), niektórzy wierzyciele nie aktualizują statusu konta w raportach kredytowych do momentu całkowitej spłaty.

Rozważ możliwość uregulowania długu za jednym zamachem za kwotę niższą niż suma, którą jesteś winien, przypomina https://pozyczkolog.pl/.

W bardzo niewielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem może być ugoda z wierzycielem. Ugoda oznacza, że pożyczkodawca zgadza się na zaakceptowanie kwoty niższej niż należna i zaprzestanie dodatkowych działań windykacyjnych. Jeśli celem jest wyeliminowanie długów, a budowanie lub ochrona kredytu nie jest priorytetem, jest to możliwe rozwiązanie. Można zawrzeć ugodę bezpośrednio z wierzycielem przez telefon, pocztą lub nawet pocztą elektroniczną. Powszechnym celem jest spłata 50% salda. Firmy windykacyjne chętniej zgadzają się na takie porozumienia, ale często w ugodach uwzględnia się również długi z tytułu kart kredytowych i usług medycznych.

Zaplanuj spotkanie z doradcą prawnym

Zaplanuj spotkanie z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych.

Przygotuj się na spotkanie z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych.

Upadłość jest procesem trudnym emocjonalnie i finansowo, przez który trzeba przejść. Nikt nie czeka z niecierpliwością ani cieszy się tym procesem, ale istnieje on z jakiegoś powodu. Celem bankructwa jest ochrona aktywów kredytobiorcy (zazwyczaj domu, oszczędności emerytalnych i dochodów) przed wierzycielami. Około jedna na pięć osób składających wniosek o ogłoszenie upadłości robi to bez porady prawnej, ale zalecamy, abyś porozmawiał z prawnikiem w celu uzyskania wskazówek.

Przygotuj się na poważną rozmowę

Jak ostrzega https://pozyczkolog.pl/, może Cię kusić, aby podejść do tematu nadmiernego zadłużenia konsumentów w sposób lekki, aby uniknąć bólu lub strachu ze strony dłużnika, ale musi on zrozumieć powagę sytuacji. Gdyby dłużnik zmagał się z depresją, a nie z długami, nie żartowałbyś na temat samobójstwa. Nie należy lekceważyć bólu związanego z zadłużeniem lub możliwością bankructwa. W przeciwnym razie osoba ta odniesie dokładnie odwrotne W przeciwnym razie osoba ta odniesie dokładnie odwrotne wrażenie niż to, które chcesz jej przekazać. Pomocne może okazać się zaproszenie go na uroczysty obiad lub kolację, aby nadać waszemu wspólnemu czasowi nieco bardziej formalny charakter.

Poważne traktowanie rozmowy

Poważne traktowanie rozmowy oznacza również, że cała rozmowa zostanie zachowana w tajemnicy. Wyraź swój zamiar zachowania wszystkiego w tajemnicy. Jeśli Twój pogląd na poufność oznacza, że prawdopodobnie podzielisz się tą rozmową ze współmałżonkiem, najpierw zapytaj o pozwolenie.

Ostatni element przygotowań będzie najtrudniejszy. Spróbuj przewidzieć, jak zareaguje druga osoba. Czy będzie się bronić? Jeśli tak, jakich argumentów może użyć, aby usprawiedliwić swoje działania lub oddalić Twoje obawy? usprawiedliwić swoje działania lub zlekceważyć Twoje obawy? Zastanów się, jakich konkretnych odpowiedzi mógłbyś udzielić. Unikaj wybuchów emocji. Pomyśl o konkretnych działaniach, które cię zaniepokoiły i wyraźnych rezultatach, które zauważyłeś.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here