NetWtorek o sygnalistach z Helsińską Fundacją Praw Człowieka

We wtorek 23 lutego (tradycyjnie na 18:30 do Państwomiasta) zapraszamy na NetWtorek o sygnalistach – wraz z Dorotą Głowacką i Małgorzatą Szuleką z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka porozmawiamy o sygnalistach, inwigilacji w coraz bardziej cyfrowym świecie i problemach dziennikarzy opisujących takie sprawy, a także o powstającym właśnie przewodniku dla dziennikarzy i sygnalistów Wiem i powiem, który udało się ufundować dzięki interentowej zbiórce społecznej.

Dorota Głowacka to prawniczka HFPC, koodynatorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce - programu HFPC, który od 2008 r. monitoruje stan ochrony wolności słowa w Polsce i niezależności prasy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu François Rabelais w Tours. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ. Dorota Głowacka jest także koordynatorką Grupy Roboczej na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w projekcie „HELP in the 28” prowadzonym przez Radę Europy.

Małgorzata Szuleka to prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od sześciu lat związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której odpowiada za strategię komunikacyjną. W HFPC prowadzi również badania dla Agencji Praw Podstawowych UE na temat standardów ochrony praw człowieka w Polsce.